ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
INTERNATIONAL CONFERENCE ON AIR TRANSPORT AND AIRPORTS
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
EVOLUTIONS IN THE 21st CENTURY
Πανεπιστήμιο Πατρών
3-4 Δεκεμβρίου 2000
University of Patras
3-4 December 2001

ΕΙΣHΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PAPERS
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Ανά Ομιλητή

 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ORGANISED BY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ- ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

UNIVERSITY OF PATRAS - TRANSPOPT AND TRAFFIC ENGINΕERING STUDY UNIT

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - IN COLLABORATION WITH

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

HELLENIC INSTITUTE OF TANSPORTATION ENGINEERS

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ - ΜΑΙΝ SPONSOR

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ
UNDER THE AUSPICES AND SUPPORT OF

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - COMMUNICATION SPONSOR

 

Πρόεδρος Οργανωτικής Eπιτροπής Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών Ε. Ματσούκης

Head of the Organizing Commitee Assoc. Professor, University of Patras E.Matsoukis

Εγκατάσταση Adobe Acrobat Reader
Install Adobe Acrobat Reader