ΔΙΕΘΝΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΑΜ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ

INTERNATIONAL

CONFERENCE

 

CONTEMPORARY

TRAM & L.R.T.

SYSTEMS

Πανεπιστήμιο Πατρών
19 – 20 Μαΐου 2003
University of Patras
19 – 20 May 2003

 

ΕΙΣHΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PAPERS
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Ανά Ομιλητή

Per Author

Περιλήψεις

Abstracts

 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ORGANISED BY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

UNIVERSITY OF PATRAS - TRANSPORT & TRAFFIC ENGINEERING STUDY UNIT

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - IN COLLABORATION WITH

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
HELLENIC INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - REGION OF WESTERN GREECE

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ - GOLDEN SPONSORS

        ΕΡΝΑ Α.Ε.

 ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ - GREAT SPONSORS

                                           

    

   

 

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS

Α.Μ.Ε.Λ.

ΔΡΟΜΟΣ Consultants Co.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - COMMUNICATION SPONSORS

    

    KNOWSYS    

 

ΔΩΡΗΤΕΣ - CONTRIBUTORS

       

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ - SUPPORTERS

   

      

      

      

                                

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - PARTICIPATION

 

Πρόεδρος Οργανωτικής Eπιτροπής Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών Ε. Ματσούκης

Head of the Organizing Commitee Assoc. Professor, University of Patras E.Matsoukis

Εγκατάσταση Adobe Acrobat Reader
Install Adobe Acrobat Reader