ΔΙΕΘΝΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών
17 18 Μαΐου 2004

INTERNATIONAL

CONFERENCE

 

 

TRAFFIC SIGNALS

RECENT DEVELOPMENTS

TRANSPORT TELEMATICS

 

 

University of Patras
17 18 May 2004

 

ΕΙΣHΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PAPERS
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Ανά Ομιλητή

Per Author

Περιλήψεις

Abstracts

 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ORGANISED BY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

UNIVERSITY OF PATRAS - TRANSPORT & TRAFFIC ENGINEERING STUDY UNIT

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - IN COLLABORATION WITH

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
HELLENIC INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - REGION OF WESTERN GREECE

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ - UNDER THE AUSPICES OF

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS

 

   
         
   
         
   
         
   

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - COMMUNICATION SPONSORS

 

   

 

Πρόεδρος Οργανωτικής Eπιτροπής Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών Ε. Ματσούκης

Head of the Organizing Commitee Assoc. Professor, University of Patras E.Matsoukis

Εγκατάσταση Adobe Acrobat Reader
Install Adobe Acrobat Reader

CD Creator: Theodore Vellis