Η Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΟΔ.ΟΜ.ΕΛ.) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας), διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ».

 

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, του ΤΕΕ και της I.R.F. (International Road Federation). Συμμετέχει ακόμη το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

 

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών τις 8 - 9 Ιουνίου 2007.

 

 

Στόχοι

 1. η παρουσίαση νέων Εννοιών και Καινοτομιών στις Οδικές Μεταφορές

 2. η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Οδικών Μεταφορών, στη βάση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας, καθώς και η διερεύνηση της ελληνικής πραγματικότητας

 3. η εξέταση της περαιτέρω ανάπτυξης των δρόμων σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τις άλλες Ομοσπονδίες Οδικών Μεταφορών της Ε.Ε. έχει εξασφαλιστεί. Οι τελευταίοι θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με τα αντίστοιχα θέματα Οδικών Μεταφορών στις χώρες τους.

 

Το Συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει τους ειδικούς στο σχεδιασμό των οδικών μεταφορών, στην κατασκευή δρόμων, στο περιβάλλον, στη βιώσιμη ανάπτυξη, και στον αστικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επιρροή των οδικών μεταφορών και των δρόμων στο περιβάλλον, με στόχο να εξετασθεί το πώς θα μειωθούν οι επιβλαβείς στο περιβάλλον επιπτώσεις.

 

 

Θεματικές Ενότητες

 

 • Νέες έννοιες και καινοτομίες στον σχεδιασμό και στην κατασκευή δρόμων
 • Στρατηγικός σχεδιασμός των Οδικών Μεταφορών σε Ευρώπη και Ελλάδα
 • «Πράσινο πρόγραμμα» της Ε.Ε. κατά της ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης
 • Οικονομικοί τρόποι οδήγησης (ΕCO driving)
 • Ηλεκτρονικές και τηλεματικές δυνατότητες και προηγμένα δορυφορικά συστήματα (ITS) στη μάχη για την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας
 • O ρόλος του σύγχρονου οδηγού στους δρόμους του μέλλοντος
 • Χρέωση δρόμων ανάλογα με τα χιλιόμετρα (road pricing)

 

 

Φορείς στόχευσης

 

 • Αρμόδια Υπουργεία
 • Πανεπιστήμια και λοιποί ερευνητικοί φορείς
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς
 • Λέσχες Αυτοκινήτου
 • Εκπαιδευτές Οδηγών
 • Εμπορικές Εταιρείες στον χώρο της υποδομής, του οδηγού και του οχήματος
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Επιλέξτε από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

 

© 2007 Θεόδωρος Βελλής  | Logos by diathlasis